top of page

שיר ישראלי - שיר העמק  הפרברים  מילים: נתן אלתרמן לחן: דניאל סמבורסקי


שיר העמק הפרברים מילים: נתן אלתרמן לחן: דניאל סמבורסקי באה מנוחה ליגע ומרגוע לעמל. לילה חיוור משתרע על שדות עמק יזרעאל. טל מלמטה ולבנה מעל, מבית אלפא עד נהלל. מה, מה לילה מליל דממה ביזרעאל נומה עמק, ארץ תפארת אנו לך משמרת. אופל בהר הגלבוע, סוס דוהר מצל אל צל. קול זעקה עף גבוה, על שדות עמק יזרעאל. מי ירה ומי זה שם נפל בין בית אלפא ונהלל. מה, מה... ים הדגן מתנועע, שיר העדר מצלצל, זוהי ארצי ושדותיה, זהו עמק יזרעאל. תבורך ארצי ותהולל מבית אלפא עד נהלל.

bottom of page