top of page

שיר ישראלי - שיר סיום  חוה אלברשטיין  מילים: נעמי שמר לחן: מנוס חאג'ידאקיס


שיר סיום חוה אלברשטיין מילים: נעמי שמר לחן: מנוס חאג'ידאקיס הצרצרים בקיץ שרים להם ימים קצרים בקיץ עוברים להם והנמלה תשיר בקול עצוב מאוד, כנר יקר - זמרת כבר - עכשיו אולי תרקוד! לי לא איכפת, לי דווקא די נעים לשיר באוזניכם את השירים הכי פרועים ולהתייצב בפני האלוהים עם שתי גומות של חן ועם שישה מיתרים קרועים עונים הסקספונים - האח, האח החלילים הערב צלולים כל כך תופי הדוד מכים, שרים הכינורות רק הנמלה האומללה תמיד רואה שחורות לי לא איכפת... היו שלום בינתיים, אחים שלי מחר יאיר השחר לכם ולי עכשיו קטיפה שחורה נפרשת על העיר עכשיו אפשר "שלום" לומר ולהיפרד בשיר.

bottom of page