top of page

רומנסרו ספרדי - יהורם גאון, יוסי בנאי, אברהם פררה בפיוטי יום כיפור 1978


מופע שהועלה בשנת 1968, ביוזמתם של יצחק נבון ויהורם גאון, ובהשתתפות: יהורם גאון, יוסי בנאי, אברהם פררה, רמה סמסונוב, רוחמה רז מקהלה ותזמורת ועוד. כל הלחנים והנעימות במופע לוקטו על ידי יצחק לוי, אשר ערך 10 כרכים של "האנתולוגיה לחזנות . ספרדית" + 4 כרכי רומנסות את קטעי הקישור כתב יצחק נבון.

bottom of page