top of page

שיר ישראלי - חגיגה שרית חדד    מילים ולחן: HENREE עיבוד: HENREE איתי זילברשטיין ומאיר עמר


חגיגה שרית חדד מילים ולחן: HENREE עיבוד: HENREE איתי זילברשטיין ומאיר עמר בחורה מבית טוב צריכה להיות יפה, ולשתוק הרבה. בחורה מבית טוב צריכה להיות תמימה, ולשתוק הרבה. אם תגלי לו מה בליבך, אם תשאלי אותו למה ואיך, אולי יקום הוא וילך אל תדברי אל טבעת. יש חגיגה אומרים בעיר מסיבה, אומרים ההיא התחתנה, חגגנו עד אור הבוקר, יש לך סיבה, ההוא הולך וזה בא, גם לך תיהיה חתונה, אומרים שבעל זה אושר. רק האחד יקשיב לך, הוא המיועד, רק האחד יבין אותך, הוא שלך לעד, הוא יקח אותך ותיסעו מכאן , אל העיר הגדולה, אל החופה, אל הגאולה. בחורה מבית טובה צריכה לדעת לבשל, ולשתוק הרבה, בחורה מבית טוב ילדים צריכה לגדל, ולשתוק הרבה, אם תגלי לו מה בליבך, אם תשאלי אותו למה ואיך, אולי יקום הוא וילך אל תדברי אל טבעת. יש חגיגה אומרים בעיר מסיבה, אומרים ההיא התחתנה, חגגנו עד אור הבוקר, יש לך סיבה, ההוא הולך וזה בא, גם לך תיהיה חתונה, אומרים שבעל זה אושר. רק האחד יקשיב לך, הוא המיועד, רק האחד יבין אותך, הוא שלך לעד, הוא יקח אותך ותיסעו מכאן , אל העיר הגדולה, אל החופה, אל הגאולה.

bottom of page