top of page

שיר ישראלי - חיים משה -כל נדרי 1987 ביום העצמאות. מילים: לאה לופנפלד לחן: יאיר קלינגר


חיים משה בשיר "כל נדרי" בהופעה משנת 1987 ביום העצמאות. מילים: לאה לופנפלד לחן: יאיר קלינגר כל נדרי, כל מילותי נשאתי אותם בכל משעולי נשאתי אותם צרורים הם איתי לך הוא הצרור אהבתי. כל אשר אמרתי וכל אשר אומר האהבה היא נדר, נדר שהופר כל אשר אמרתי וכל אשר אומר האהבה היא נדר, נדר שהופר. כל נדרי כל תפילותי כאבתי אותך בכל שבועותי יצרתי מילים כתובות בתוכי שבועת אמונים אהבתי. כל אשר אמרתי... כל נדרי, כל ייסורי נשאתי אני את כל נעורי זו את שהפרת את כל שבועותי נשארתי אני וכל נדרי.

bottom of page