top of page

שיר ישראלי - שרית חדד - יאללה לך הביתה מוטי מילים ולחן: קובי אוז


שרית חדד - יאללה לך הביתה מוטי

מילים ולחן: קובי אוז צא החוצה תתייבש בשמש לא רוצה אותך כאן בדירה כל מה שהיה בינינו אמש התהפך להיות פתאום נורא. אני חשבתי שיהיה גן עדן אתה חשבת שתפסת גל וצריך לקשור אותך בחבל אחרת אתה לא נאמן בכלל. היתה לנו אהבה קצרה אבל אתה הפכת לצרה. יאללה לך הביתה מוטי שלום ותודה ואל תתקשר אלי אני לא עונה אם תקרא לי מלמטה אני אקרא למשטרה אז תשיג לך חיים כי אין לך ברירה. אני אשלח את הדברים שלך בדואר לחברה שאתה תמצא שבוע הבא מלבאס אותי אתה עשית תואר כמו פארוק שאין לו עבודה. את הלב שלי נתתי כמו ניתוח ואתה דחית את ההשתלה ואם שנינו נדבר פתוח אז לך אין זכות לומר מילה. היתה לנו אהבה קצרה אבל אתה הפכת לצרה.

bottom of page