top of page

שיר ישראלי - תן לזמן ללכת  חיים משה  מילים ולחן: אביהו מדינה


תן לזמן ללכת חיים משה מילים ולחן: אביהו מדינה כך נשב נשירה, עד בוקר יתעורר מחשבות על המחר, הלילה נוותר רב עייפנו רב דווינו, די לנו והותר להשכיח סוד מלב, יין לא חסר אם עייפה בך הנפש, והמזל חדל להאיר פניו אליך, פה ושם נכשל לא תדע בין צחוק ודמע, מי מהם תבחר והכל נתון לפתע, ביד הגורל תן לזמן ללכת תחלוף גם השלכת ותשוב תראה אביב חדש שמח לקראתך נוסיף נשירה יחד יחד עם כולם נגביה עוף כיונה, אל ענן מקרוב נראה הכל, ידוע וברור אך עתיד רחוק באופק, בערפל קבור ואתה ללא מנוח, את היום שוכח במרדף אחר האופק, שממך בורח

bottom of page