top of page

שיר ישראלי - בואי נעזוב  רן דנקר ועילי בוטנר  מילים: גלעד שגב ועילי בוטנר לחן: עילי בוטנר


בואי נעזוב רן דנקר ועילי בוטנר מילים: גלעד שגב ועילי בוטנר לחן: עילי בוטנר חשבת אם את אוהבת חשבת אם את רוצה אמרת שאת דואגת שמשהו קרה היום הולכים להצגה שנייה אמרת שדי, נמאס לך והמצב קשה שנים את כבר לומדת ומה יצא מזה צוחקת שנגמר לנו הזמן משהו קושר אותי לכאן בואי נעזוב כי מחשיך עוד מעט ולשנינו השמש לא קמה וללכת, ללכת כמה שאפשר יש מי שדואג לנו שמה יש מי שדואג לנו שמה סיפרת שלא נשאר לך כסף לבגדים על כמה שקשה לך שככה לא חיים רוצה דירה ממש ליד הים אמרת שאת אוהבת אמרת שאת רוצה עכשיו כבר לא דואגת שמשהו קרה אז נתחבק ולא נאמר מילה בלב שלי כבר שטה לה תפילה

bottom of page