top of page

שיר ישראלי - יופיה אינו ידוע  שלמה ארצי  מילים: נתן זך לחן: שלמה ארצי


יופיה אינו ידוע שלמה ארצי מילים: נתן זך לחן: שלמה ארצי יופיה אינו ידוע יופיה אינו ידוע הרוח לא סיפרה אותו לעץ. העץ לא סיפר אותו לקרש בגדר הקרש בגדר תמיד אומר: "יופיה, אני אומר, אינו ידוע" כך אומר הקרש ש, עשו אותו מעץ להיות גדר. יופיה אינו ידוע יופיה אינו ידוע עיניה לא כמעיין שחור ולא כשיר שפעם שר בהר משב של סתיו, אשר אמר משב הסתיו, יופיה, אמר אינו ידוע. כך אומר הסתיו אשר, שמע אותו לוחש לה אהבה על יד גדר אשר מעץ, אשר אמר לקרש שעשו אותו מעץ, להיות גדר, אני אומר יופיה אינו ידוע יופיה אינו ידוע ולי אסור לומר זאת לעצמי אפילו, עלי להתאפק ולטייל בשעות הערב, כשצל נופל על צל, ולהסתפק לי בשתיקה, ולא לצעוק, לשים לי זאת לחוק לא לעמוד יותר מדי ליד גדר, ללכת הלאה כשמשב של סתיו עובר, לא לשמוע בדבר בה הנערים, ובגלגל בה הדברים המתוקים, לא לעצור כשמישהו עוצר, ולא לשמוע שמא מישהו מזמר, לא להקשיב איך קול מתוק לוחש: יופיה אינו ידוע יופיה אינו ידוע

bottom of page