top of page

שיר ישראלי - כמה עוד אפשר  הראל סקעת  מילים ולחן: שגית שיר


כמה עוד אפשר הראל סקעת מילים ולחן: שגית שיר זה אני וזו את עכשיו זה שנינו כאן עם אותו המבט יודעים מעט רוצים מהר ורציתי כל כך לרוץ ולספר אני לא מחזיק את זה בפנים רוצה לעמוד לצעוק מכל הבניינים כמה עוד אפשר לקרוא למה שיש בינינו אהבה כמה עוד אפשר צריך פה מילה יותר גדולה כמה עוד אפשר לקרוא למה שיש בינינו אהבה את פה מולי ואת יפה בחיים לא הייתה לי כזאת הרגשה אם יד ביד אז לא ניפול זה אני וזו את מכאן נוכל רק לגדול זה רק נהיה יותר סוער ואם זה חלום אני לא רוצה להתעורר כמה עוד אפשר לקרוא... ולא הרגשתי כך שנים זה כמו תמימות של ילדים כשאני איתך את כמו השמש מעלי אני אפרח בשלל צבעי באור שלך

bottom of page