top of page

שיר ישראלי - מהן המילים  שלמה ארצי  מילים: משה בן שאול לחן: שלמה ארצי


מה הן המילים שלמה ארצי מילים: משה בן שאול לחן: שלמה ארצי מה הן המילים אם לא שתיקה תמיד נוסעים איתן לארץ רחוקה. מגדל נופל, הגשר הוא חבר. לעוד גשרים - אותם אתה עובר לשווא. מה הם הגשרים אם לא עכשיו? עכשיו ועוד עכשיו הוא זמן, הולך ושב על עקבותיו. מהו הסיפור בילקוטך? מעט מחר, מעט היום, וילדותך. אני מביט, עפר ויהלום, זה מתפורר, וזה מבריק פתאום באור. מה הן המילים - אם לא לזכור אתמול ועוד אתמול, הזמן שיעבור איתך, תמיד הולכת לפניך שתיקתך.

bottom of page