top of page

שיר ישראלי - עלש  שלמה ארצי ושמעון בוסקילה  מילים: יהודה מסס ומסעוד קרוצ'י לחן: שמעון בוסקילה


עלש שלמה ארצי ושמעון בוסקילה מילים: יהודה מסס ומסעוד קרוצ'י לחן: שמעון בוסקילה לא הבנתי איך ומדוע איך כל יום מתארך לשבוע לא ידעתי איפה ואיך הייתי לבד עד בואך מנווית פזמן יזרלי ווינתה יארבי שופ מנחלי. ברית נשופק יאנור עייני עלש יא רוחי וואעלש לא הבנתי מה שם קרה לך אם ירדת או עלית עד למעלה לא ידעתי איפה ואיך מרחוק שמעתי קולך הלב לא אמר כי טעיתי מהטעם שלך לא ניגמלתי אמור אלוהים לי מדוע? אני שט לבדי עם הרוח. עלש יא רוחי וואעלש כליתיני אומשיתי וואעלש.

bottom of page