top of page

שיר ישראלי - אורן ברזילי - שומר הלב - מילים ולחן: אורן ברזילי הפקה מוסיקלית: עומרי אמדו, אורן ברזיל


אורן ברזילי - שומר הלב - קליפ

מילים ולחן: אורן ברזילי הפקה מוסיקלית: עומרי אמדו, אורן ברזילי עיבוד כינורות: עומרי אמדו, גיל פלדמן אוגוסט 2016 גם אם זה רחוק גם אם זה נגמר גם אם זה אבוד זה היה שווה הכול גם אם לשנייה לחזור שוב לאחור גם אם רק לטעום זה היה שווה הכול שומר הלב הוא כבר לא בא אליי מזמן האוהבים הלכו הם כולם לדרכם רק הבתים של פעם עומדים פה לבדם אולי עוד זיכרון יחזור שוב לבקרם הם מחכים ומחכים הם עייפים, הם עייפים גם אם זה שרט גם אם זה כאב גם אם זה עבר זה היה שווה הכול אולי רק זיכרון אולי געגועים אולי זה הימים שמחזירים

bottom of page