top of page

שיר ישראלי - אמן למילים  עופרה חזה  מילים ולחן: בצלאל אלוני


אמן למילים עופרה חזה מילים ולחן: בצלאל אלוני מה נבקש עם בוקר אור מבין המילים מה נבקש עם בוקר אור מאלוהים מילה קטנה אוהבת, מילה תמה מילה שבה נמצא את כל הנשמה אמן למילים לכוונות אמן לשירים ולחלומות אמן לילדים הרכים שבגן אמן לימים הטובים של כולם ואם מכל המלחמות תשוב בשלום ובעיניך הטובות תאיר את היום אז נשתוק ביחד את המילים בהן אותי אהבת כל הימים. אמן למילים לכוונות... אמן לימים אמן לילדים אמן לשירים אמן למילים אמן!!!

bottom of page