top of page

שיר ישראלי - בית הבובות - שנה חדשה מילים ולחן - אמיר אטיאס


הנה היא באה הרוח הקרה והאדמה שולחת הודעה כל פרח כל חי כל פרי הוא פרי חדש ברוכה הבאה שנה חדשה שתהיה לכולם שנה טובה לכל אם וביתה שנה טובה שנזכה לברכה שנה טובה כבר השנה מהרי במעופך ציפור נודדה וספרי בשפתך על אדמה טובה והילד הזה זהו בני הקטן בחולצה לבנה ובעיניו אהבה שתהיה לכולם שנה טובה לכל אם וביתה שנה טובה שנזכה לברכה שנה טובה שנה טובה

bottom of page