top of page

שיר ישראלי - ברוש  אריאל זילבר  מילים: אהוד מנור לחן: אריאל זילבר


ברוש אריאל זילבר מילים: אהוד מנור לחן: אריאל זילבר

ואני ראיתי ברוש שניצב בתוך שדה מול פני השמש בחמסין, בקרה אל מול פני הסערה. על צידו נטה הברוש לא נשבר את צמרתו הרכין עד עשב. והנה, מול הים קם הברוש ירוק ורם. הנה ברוש, לבדו מול אש ומים. הנה ברוש, לבדו עד השמיים. ברוש, לבדו איתן. לו רק ניתן ואלמד את דרכו של עץ אחד. ואני כמו תינוק שנשבר ולא יכול מול פני השמש. בחמסין, בקרה אל מול פני הסערה.

bottom of page