top of page

עפרה חזה - מצעד השירים הגדול מקום 19 - הכאב הזה  עפרה חזה  מילים: עופרה חזה לחן: יזהר אשדות ועופרה


הכאב הזה עפרה חזה מילים: עופרה חזה לחן: יזהר אשדות ועופרה חזה עד עכשיו לא נשאר דבר תן לי סימן הכאב שהיה נשאר כן, כל הזמן אתה מתרחק, כמו גל נעלם ועל החול החם רק המבט שמכאיב כל כך כשחום גופך בי אוחז בי ומתרגש לוהט בי ומתפתל הכאב הזה כשחום גופך בי אוחז בי ומתרגש לוהט בי ומתפתל הכאב הזה מכה בי עוד בדמעות כל הקיץ תם בא לו הסתיו זיכרונות מציירים ענן כמו אז כן עכשיו אתה מתקרב ומלטף את פני ונושם אותי, מתלהט מולי ועיני רטובות כל כך כשחום גופך בי אוחז בי ומתרגש לוהט בי ומתפתל הכאב הזה כשחום גופך בי אוחז בי ומתרגש לוהט בי ומתפתל הכאב הזה אתה אי שם בין שבר, בין ענן בין דם ובין עשן אבוד כל כך ולי אין כוח, אין כוח עוד לראות אותך נופל, אין לי כוח עוד כשחום גופך בי אוחז בי ומתרגש לוהט בי ומתפתל הכאב הזה כשחום גופך בי אוחז בי ומתרגש כן הכאב, הו הכאב

ימים נשברים (1986)

bottom of page