top of page

שיר ישראלי - רק אתמול נולדה  אריס סאן  מילים: אהוד מנור לחן: אריס סאן


רק אתמול נולדה אריס סאן מילים: אהוד מנור לחן: אריס סאן

איך לא ידעתי פלא איך לא שמעתי פלא איך לא ראיתי שגדלת, שגדלת איך לא ידעתי פלא איך לא שמעתי פלא איך לא ראיתי שגדלת איפה הצמות והסרטים איפה הגומות והפרחים איפה הבובה והדובון קרן צהובה ועפיפון השנים חולפות איפה הילדה? השנים עפות רק אתמול נולדה השנים חולפות איפה הילדה? השנים עפות רק אתמול נולדה אל תצחקי ילדונת אמש היית קטנטונת בוקר עלה ואת יפה וגדולה אל תצחקי ילדונת אמש היית קטנטונת בוקר עלה ואת גדולה איפה הצמות והסרטים איפה הגומות והפרחים איפה הבובה והדובון קרן צהובה ועפיפון השנים חולפות איפה הילדה? השנים עפות רק אתמול נולדה השנים חולפות איפה הילדה? השנים עפות רק אתמול נולדה

bottom of page