top of page

שיר ישראלי - שי  הדודאים והפרברים  מילים: רחל לחן: לוי שער


שי הדודאים והפרברים מילים: רחל לחן: לוי שער אעולל כגפן שארית הרחש ואשלח מנחה לך מזמרת לבי כל שיד העצב לא עקרה משורש שקדים-הזעם לא שדף עוד בי ארפד הטנא זכרונות כנרת ורד שמי הבוקר בין עצי הגן זהב הצהרים במרחב רוגע ולילך הערב על הרי גולן זכר ליל הסהר על חלקת המים זו תרועת האושר בעלות ימי כבשני תולעת בה אקשור הטנא ואשלח אליך התשמח לשי?

bottom of page