top of page

שיר ישראלי - מצעד המרגניות 1970


מופע פומבי בהיכל התרבות. משתתפים: יוסי בנאי - "בחולות" אילי גורליצקי ויונה עטרי - "קונצרטינה וגיטרה" רבקה מיכאלי - "מקסיקו סיטי" צמד דרום - "כיבוי אורות" רבקה מיכאלי - "בים בם בום" יוסי בנאי ורבקה מיכאלי - "רינה" אילי גורליצקי - "שיר הסנדלר" צמד דרום - "וכשיבוא שלום" רבקה מיכאלי ויוסי בנאי - "יוספג'ון רבקה ג'ון" אילי גורליצקי ויונה עטרי - "שיר הפיוס" צמד דרום - "אל תלך לבית הספר", "והאר עינינו" להקת פיקוד דיזנגוף - "העולם כולו נגדנו" הפקת המופע: תיאטרון דני דגן מפיק: דוד גולדשטיין

bottom of page