top of page

שיר ישראלי - שירים וניפלאות - תכנית ילדים עם שלמה ארצי גליה ישי ומיקי ורשביאק


תכנית ילדים עם שלמה ארצי גליה ישי ומיקי ורשביאק ע הלל הנושא הפעם כמה תמימות בראשית של יצירתי ההתחלתית שירים וניפלאות הפיקה רנה אגוזי היקרה ז"ל עוזרת בימאית לאה זהבי שחור לבן

bottom of page