top of page

שיר ישראלי - הנשיקה הראשונה  הכל עובר חביבי  מילים: אברהם בן זאב לחן: מילן נובקוביץ


הנשיקה הראשונה הכל עובר חביבי מילים: אברהם בן זאב לחן: מילן נובקוביץ שוב אינני ילדה קטנה בת עיניים תוהות, נוצצות... טעמתי כבר יין אהבה, כן, יין אהבה, גם יין נשיקות. אכן נושקתי רבות, כה רבים ביקשו שפתותי, אך עדיין אזכור ברטט, בסוד אותה נשיקה ראשונה בחשאי. הנשיקה הראשונה על הספסל בגן, עם עלם חן ביישן. ומסביב הכל פרח, הוריק הייתי כה קטנה, ילדונת עם צמה, והוא נשק לצמתי, נשק לי והסמיק. שוב אינני ילדה קטנה כבר פסעתי בשביל החיים. טעמתי מיין אהבה מול צחוק של אביב, מול עצב סתווי. אכן נושקתי רבות. כדרכה של עלמה פזרנית. אך עדיין אזכור בעצב מתוק אותה נשיקה טהורה, ראשונית.

bottom of page