top of page

שיר ישראלי - שארם א שייח  רן אלירן  מילים: עמוס אטינגר לחן: רפי גבאי


שארם א שייח רן אלירן מילים: עמוס אטינגר לחן: רפי גבאי גדול הוא הלילה ולך מחייך חזרנו עם בוקר אל שארם א-שייח עברנו בלילה, בים ובהר ובאנו עם בוקר אל תוך המיצר את שארם א-שייח, חזרנו אלייך שנית את בליבנו, ליבנו תמיד הים והמלח יראו את השיר חזרנו אליכם, טיראן וסנפיר אותם השמיים מעל לבבך מיצר, ים ומים - את שארם א-שייח את שארם א-שייח, חזרנו אלייך שנית את בליבנו, ליבנו תמיד עולה לו הבוקר בחוף אלמוגים עוברות שוב במים ספינות דייגים יורד לו הערב, מביא עוד חלום מביא על המים תקווה לשלום את שארם א-שייח, חזרנו אלייך שנית את בליבנו, ליבנו תמיד הוי, שארם א-שייח!

bottom of page