top of page

שיר ישראלי - יוסי בנאי - על כל אלה  מילים ולחן: נעמי שמר


שיר אישי שכתבה נעמי שמר ב-1979 לאחותה רותיק נוסבאום, כשהתאלמנה באמצע החיים. השיר הוא מעין המנון להסתפקות במעט שיש ויוסי בנאי ביצע אותו כשיר הסיום של תכנית היחיד המצליחה שלו "אני וסימון ומואיז הקטן". הפסור מספר קוהלת, שנעשה לביטוי רווח אצלנו, הפך כזה הודות לשמר: "עת ללדת ועת למות עת לטעת ועת לעקור נטוע" (קהלת ג, 2). לשימוש שעשו בו המתנגדים לנסיגה מסיני באותה תקופה היא נתנה את הסכמתה רק בדיעבד, אבל בכל מקרה, בזמן שכתבה את השיר היא לא ייחסה לו שום הקשר פוליטי.

על כל אלה נעמי שמר מילים ולחן: נעמי שמר על הדבש ועל העוקץ, על המר והמתוק, על בתנו התינוקת שמור אלי הטוב. על האש המבוערת, על המים הזכים, על האיש השב הביתה מן המרחקים. על כל אלה, על כל אלה, שמור נא לי אלי הטוב. על הדבש ועל העוקץ, על המר והמתוק. אל נא תעקור נטוע, אל תשכח את התקווה השיבני ואשובה אל הארץ הטובה. שמור אלי על זה הבית, על הגן, על החומה, מיגון, מפחד פתע וממלחמה. שמור על המעט שיש לי, על האור ועל הטף על הפרי שלא הבשיל עוד ושנאסף. על כל אלה... מרשרש אילן ברוח, מרחוק נושר כוכב, משאלות ליבי בחושך נרשמות עכשיו. אנא, שמור לי על כל אלה ועל אהובי נפשי, על השקט, על הבכי ועל זה השיר.

bottom of page