top of page

שיר ישראלי - שיר פרידה מסיני  מיכל טל  מילים: חיים חפר לחן: דובי זלצר


ב-1982 הקליטה מיכל את "שיר פרידה מסיני", לסרט תיעודי על סיני, שיר שריגש וזכה להצלחה רבה אותה שנה .

שיר פרידה מסיני מיכל טל מילים: חיים חפר לחן: דובי זלצר עת ללדת ועת למות ,עת עת לטעת ועת לעקור נטוע,עת עת להרוג ועת לרפוא,עת עת לפרוץ ועת לבנות, עת עת לטעת ועת לעקור נטוע,עת עת לבכות ועת לשחוק עת ספוד ועת רקוד,עת , עת... ואני פורש כנפיים מעל כל הצוקים והחולות וממכאובי נופייך הריני נעלם כמו חלום אבל אני נותר עדיין שם בצלקות האש והעשן בחצוצרות התהילה ובתופי אשם וכך אני נפרד ממך ברעדה, זרה ומוזרה שלי, יפה ואבודה יפה ומוזרה שלי, כמו אגדה. עת לבקש ועת לאבד, עת עת לשמור ועת להשליך,עת עת לקרוע ועת לתפור,עת עת לחשות ועת לדבר,עת עת לטעת ועת לעקור נטוע, עת עת לאהוב ועת לשנוא עת מלחמה ועת שלום, עת...

bottom of page