top of page

שיר ישראלי - מקום 68 במצעד שיריי שלמה ארצי - השיר על ארץ סיני מילים: רחל שפירא לחן: מוני אמריליו


מילים: רחל שפירא לחן: מוני אמריליו השיר על ארץ סיני, הוא שיר המסע הגדול במדבר, אהיה נא אני הנוסע השר, העובר בדרכי העפר, השיר על ארץ סיני, אבק המדבר מתערב בשערי, נדבק בבגדי ומזהיב את עורי וליבי הולך אחר עיני, אני גדלתי בארץ קטנה, על כן שירי מלא תדהמה, אני גדלתי בארץ קטנה, על כן שירי מלא תדהמה, כה אדירים המישורים שטופי השמש הקייצית, כאלה לא ראיתי מעודי, כה אדירים הם ההרים העשויים סלעי גרניט, כאלה לא ראיתי מעודי, השיר על ארץ סיני, הוא שיר על פגישה עם אנשי המדבר, אהיה נא שופר לאנשי המשמר, היושבים לאורכה של גבעת העפר, השיר על ארץ סיני, אבק המדבר מתערב בשערם, נדבק בבגדם ומזהיב את עורם וידיהם בקיאות בכלי נשקם, אני גדלתי בבית קטון, על כן שירי מלא תימהון, אני גדלתי בבית קטון, על כן שירי מלא תימהון, כה אדירים הביצורים בקצה הארץ החמה, כאלה לא ראיתי מעודי, המשכנות החפורים במעבה האדמה, כאלה לא ראיתי מעודי, אני בגרתי בארץ הזאת ועצב בשיר הלום המראות, אני בגרתי בארץ הזאת ועצב בשיר הלום המראות, כי מלחמתה כה ארוכה, כי מלחמתה כה ארוכה, ועל חרבה תחייה ועל חרבה, כי מלחמתה כה ארוכה, כי מלחמתה כה ארוכה, על כן השיר מהול גם בתוגה.

bottom of page