top of page

שיר ישראלי - מוש בן ארי - אנצל מילים ולחן: מוש בן ארי


אנצל מוש בן ארי מילים ולחן: מוש בן ארי

ואיך שאנ'לא מסתכל וזה תמיד מבלבל ואיך תמיד זה גונב אותי והימים כך עוברים וכבר רואים בפנים את השנים שעברו איתי וזה עולם די יהיר הכל רק כסף מהיר ולפעמים זה רודף אותי בין מה נכון לא נכון אנ'לא מוצא היגיון בכל מה שקורה סביבי אבל תמיד כשאני צולל אל תוך עינייך אל המתוק שבשפתייך כן תמיד, תמיד אחזור אל זרועותייך כן, אל החום שבידייך אנצל... אנצל... ואיך זה זז בימים ולא מרפה בשנים ולפעמים זה דוחף אותי והדברים משתנים על אף כל מה שבפנים אל תוך בדידות זה גונב אותי ובלילות זה רודף ובימים זה הודף והניצוץ מסנוור אותי אוי, אוי אשליה מתוקה עוד שקר מר מביאה כל כך צרה היא הווייתי

bottom of page