top of page

שיר ישראלי - סתכל לי בעיניים  מוש בן ארי  מילים ולחן: מוש בן ארי


סתכל לי בעיניים מוש בן ארי מילים ולחן: מוש בן ארי 'סתכל לי בעיניים ותגיד שזה אני 'סתכל לי בעיניים ותגיד שזה אני 'סתכל לי בעיניים ותגיד שזה אני אני פה הפושע? אתמול הלכתי עם עצמי לחוף טיפה להשתחרר לשטוף בים את הצרות קפץ עלי שוטר למה להתעסק בשטויות? הכל מהמיסים שלי יש שקרים, קונספירציות, מזימות ושוב על חשבוני 'סתכל לי בעיניים ותגיד שזה אני 'סתכל לי בעיניים ותגיד שזה אני 'סתכל לי בעיניים ותגיד שזה אני אני פה הפושע? מעבר לכביש קבלן עם משאית מזהם לנו ת'נחל יש לו אישורים בכיס ימין ופקיד אחד משוחד הרי מזמן נשבענו להציל חיים בשם אהבת ארצנו עכשיו נמכרת היא לכל מרבה מחיר ואני טיפה בים 'סתכל לי בעיניים ותגיד שזה אני 'סתכל לי בעיניים ותגיד שזה אני 'סתכל לי בעיניים ותגיד שזה אני אני פה הפושע? משלם מיסים - תמיד שומר על החוקים - תמיד לא מאבד תקווה - תמיד רץ לעבודה - תמיד אני תמיד דבק באמונה - תמיד רואה ת'אור בקצה המנהרה אז תגידו מה נהיה? אוי ארצי מולדתי הפכת זרה 'סתכל לי בעיניים ותגיד שזה אני 'סתכל לי בעיניים ותגיד שזה אני 'סתכל לי בעיניים ותגיד שזה אני אני פה הפושע? נוף ארצנו הפך לבטון עקרונות ילדינו הפכו ממון חזון היותנו הפך לנדל"ן כבוד לאבותינו רק אם יש זמן אם בוכה על בנה זרוקה לצד כביש עוני קיים בינינו אבל רק שלא נרגיש כאב לזולת ברייטינג קיים תגיד, את כל הדרך עשינו לחינם? דור שלם רוצה לחיות דור שלם רוצה להיות 'סתכל לי בעיניים ותגיד שזה אני 'סתכל לי בעיניים ותגיד שזה אני 'סתכל לי בעיניים ותגיד שזה אני אני פה הפושע? 'סתכל לי בעיניים ותגיד שזה אני 'סתכל לי בעיניים ותגיד שזה אני 'סתכל לי בעיניים ותגיד שזה אני מי פה הפושע?

bottom of page