top of page

שיר ישראלי - אף אחד לא קם הגשש החיוור  מילים: יוסי בנאי לחן: זיקו גרציאני


אף אחד לא קם

הגשש החיוור מילים: יוסי בנאי לחן: זיקו גרציאני מרנן ורבנן, קהל נכבד, מורי ורבותי מכיוון שנתכנסנו פה הערב, באולם חגיגי זה והימים ימי חשבון, והלילות - לא באים בחשבון בכלל רצינו לקבל כמה תשובות, ולהעמיד אי אלו שאלות על דיוקן ומהקהל הנכבד נבקש, לפתוח את סגור לבו, להיות ישר עם עצמו ואם למישהו יש משהו להגיד - שיקום מי שגומר בצורה עצמאית את החודש, רק על המשכורת - שיקום מי שנשבע כל לילה לאשתו, כשהוא חוזר בארבע בבוקר, שהיא-היא האשה היחידה בחייו, ושאין לו למלעון אשה אחרת - שיקום מי שאומר לכולם כל הזמן, שטובים השניים מן האחד, אבל הוא בעצמו, האכול-בלעה נשאר רווק מושבע - שיקום מי שמוכן להיות שר בלי תיק, בלי שיק, בלתי מזיק, וגם כן לא מדבר כל בוקר על ביטחון שוטף - שיקום אף אחד לא קם אף אחד לא קם ובכל זאת מפה לשם מיד לפה מפה לפה ומתחת לשולחן עם ישראל חי חי וקיים מי שחושב שיוכל להרכיב ממשלה ליהודים בלי המפד"ל - שיקום מי שחושב שהוא האחראי, הספציפי והגיאוגרפי לסקנדל - שיקום מי ששולח נונסטופ פרחים חגיגיים עם ריח סטייל אהבה לחמתו - שיקום מי שנופל ממטוס חד מנועי באמצע הלילה וחושב שרק אלוקים יכול להרים אותו - שיקום אף אחד לא קם אף אחד לא קם ובכל זאת מפה לשם מיד לפה מפה לפה ומתחת לשולחן עם ישראל חי חי וקיים מי שיושב בשורה שתים-עשרה כיסא עשרים ושתיים ומסתירים לו - שיקום מי שקיבל צו קריאה חודשי לתשעים יום מילואים, ונהיה עצוב כי זה לא הספיק לו - שיקום מי שהלך לשוק עם מאתיים לירות וחזר עם עודף - שיקום מי שחושב שהמצב הכללי ביטחוני לא יקבל איזה שינוי אקסלוסיבי, סופי ושיטתי, ושלא ישא כמו שאומרים גוי אל גוי חרב, בזוקה ו/או אפילו כל לכלוך אחר, והארץ הזאת סוף סוף תשקוט, אם לא 40 שנה, אז ארבעים יום, אפילו על שבועיים היינו מתפשרים, רק שיתנו לו לבנאדם לבוא אל המנוחה ואל הנחלה - שיקום ומי שכבד לו עכשיו על הלב (ומי שכבד לו עכשיו על הלב) ולא מאמין שיבוא יום (ולא מאמין שיבוא יום) ויטיפו ההרים עסיס (עסיס, עסיס, עסיס) וכל הרמזורים תתמוגגנה (אדום, צהוב, רפורט) וגר זאב עם שיפוד (וגר זאב עם שיפוד) וכבש בתנור (וכבש בתנור) וכל הנשמה תהלל י'ה סב-בה וראס בן ענ-דינו יהיה לו קל על הלב ש-י-ק-ו-ם אף אחד לא קם אף אחד לא קם ובכל זאת מפה לשם מיד לפה מפה לפה ומתחת לשולחן עם ישראל חי חי וקיים

bottom of page