top of page

שיר ישראלי - הלאה הגשש החיוור  מילים ולחן: נעמי שמר עיבוד: דוד קריבושי


הלאה הגשש החיוור מילים ולחן: נעמי שמר עיבוד: דוד קריבושי בסך הכל אנחנו די לבד נכון שלא כולנו ל"ו אבל אני בכל זאת מאוהב, אז הלאה! בסך הכל רציתי לברך החטיפו לי על שוק ועל ירך אבל אני בכל זאת אברך, גם הלאה! הלאה! ימי כקדם הלאה! שירי מולדת הלאה! האדמה רועדת והמדינה רוקדת הלאה! עד אור הבוקר הלאה! כבר לא תינוקת הלאה! הלאה! הלאה! אולי כמו לולין על חבל דק ניסיתי לעבור את המרחק ולא להסתנוור מן הזרקור וחוץ מזה עוד לנגן כינור אולי כמו שחיין שכבר שחה חמש מאות ועוד ברכה והוא צמא לרגע מנוחה והלאה! הלאה... ראינו איך הרץ במרתון לגמרי לא לבד בצרתו, כי כל הזמן האיש מהעיתון שואל איך הוא מרגיש ומה איתו. ראינו מטפס הרים שיכור אשר את נשמתו מוכן למכור למען איזה רגע משוגע של הזריחה מהפסגה, והלאה!

bottom of page