top of page

שיר ישראלי - הללויה  חלב ודבש  מילים: שמרית אור לחן: קובי אושרת


הללויה חלב ודבש מילים: שמרית אור לחן: קובי אושרת הללויה לעולם, הללויה ישירו כולם במילה אחת בודדה הלב מלא בהמון תודה והולם גם הוא - איזה עולם נפלא. הללויה עם השיר, הללויה על יום שמאיר, הללויה על מה שהיה, ומה שעוד לא היה - הללויה. הללויה לעולם הללויה ישירו כולם והענבלים הגדולים יהדהדו בהמון צלילים ואתנו הם יאמרו, הללויה. הללויה עם השיר... הללויה על הכל הללו על מחר ואתמול הללויה, ותנו יד ביד ושירו מלב אחד - הללויה.

bottom of page