top of page

שיר ישראלי - חיימקה שלי רחל אטס  מילים: דן אלמגור לחן: משה וילנסקי


חיימקה שלי

רחל אטס מילים: דן אלמגור לחן: משה וילנסקי המצעד קרב, מריע הרמקול. המצעד קרב, הנה גם הקצין. כל החיילים דורכים ברגל שמאל, רק חיימקה שלי דורך פה בימין! כי כל החיילים, כן, כל החיילים טועים ברגל, בלי בושה! רק חיימקה שלי, רק חיימקה שלי דורך ברגל הנכונה! הם קרבים לכאן שזופים וחסונים לראשם חובשים כומתה מבד שחור. לכל החיילים הסמל מלפנים, רק חיימקה שלי - הסמל מאחור! כי כל החיילים, כן, כל החיילים טועים בסמל, בלי בושה! רק חיימקה שלי, רק חיימקה שלי חובש נכון את הכומתה! הרמקול פוקד: "דגל רובים אל על"! הקצין קורא: "כולם - ימינה שור"! לכל החיילים רובה ביד, אבל רק חיימקה שלי יורה פתאום כדור. כי כל החיילים, כן, כל החיילים מפחדים פה, זה ברור! רק חיימקה שלי, רק חיימקה שלי יודע איך לפלוט כדור! שמאלה, שמאלה פנה, מריע הרמקול. הקהל כולו מריע מאושר. כל החיילים פונים פתאום לשמאל רק חיימקה שלי ממשיך לצעוד ישר. כי כל החיילים, כן, כל החיילים טועים בדרך מבילבול! רק חיימקה שלי, רק חיימקה שלי מכיר היטב את המסלול! הנה הוא קרב, קרב אלי ישר הוא מניף ידו, כמה חמוד הוא בני! כל החיילים אינם מפנים ראשם רק חיימקה צועק: "הי, אמא זה אני!" כי כל החיילים, כן, כל החיילים שונאים את אמא כל העת! רק חיימקה שלי, רק חיימקה שלי אוהב את אמא באמת!

bottom of page