top of page

שיר ישראלי - שיר הטלפון הגשש החיוור  מילים: ירון לונדון לחן: ניקולה פאונה


שיר הטלפון

הגשש החיוור מילים: ירון לונדון לחן: ניקולה פאונה שמעתי צליל חיוג, שלשלתי אסימון חייגתי לז'קלין, במספרה סימון הלו מון-שר סימון, תקרא לי את ז'קלין הלו, זה לא סימון, הלך האסימון אז מה כעת עושים? עוד אסימון נשים אני בשביל נשים, מוכן הרבה לשים שלשלתי אסימון, עוד אסימון אחד איך שנכנס יצא, ישר לתוך היד הלו מרכזיה, תראי אני שלשלתי אסימון הקפד על כללי החיוג, הרם את השפופרת, והאזן לצליל החיוג צליל זה נשמע עם הרמת השפופרת או זמן קצר לאחר מכן, והוא צליל ממושך פררר-פררר פררר-פררר בניגוד לצליל התפוס: טוווו... טוווו... זכור: אל תתחיל בחיוג לפני שנשמע צליל החיוג: פררר-פררר פררר-פררר האצבע מזיעה מרוב החיוגים ואין שום תוצאות לכל ההוצאות הלו מרכזיה, שלשלתי אסימון תתני לי את ז'קלין במספרה סימון אולי עכשיו ז'קלין, בכל עוצמת כוחה מושכת בריסים, של איזו לקוחה צובעת שערה בכל מיני פסים אומרת לה מרסי, עוד פעם תכנסי פררר-פררר פררר-פררר פרררר... כן כן כן, הלו סימון? כאן דוקטור אייזן, מחלות פנימיות דוקטור אייזן? - מדבר! ההה, מה אתה עושה במספרה? כאן דוקטור אייזן, מחלות פנימיות טוב טוב טוב, שמעתי אותך תן לי בבקשה את ז'קלין ז'קלין? -כן. כאן אין ז'קלין, כאן דוקטור אייזן דוקטור - כן? - אני חולה! שעות הקבלה הן: בין שמונה לאחת, שלום. בכל המצבים, לשמור על עצבים אולי צריך לבחור, בסרט מאחור עוד אסימון בודד, נשאר לי בכיסים עכשיו אותו לשים, תמיד קורים ניסים הלו, הלו ארבע חמש שלוש שמונים? עונים עונים עונים! ז'קלין הקול שלך, כמו פעמונים ז'קלין הקול שלך, מצעד הפזמונים הלו ז'קלין, מותק שלי תשמעי המספר שחייגת הוחלף במספר חדש נא עיין במדריך הישן - תודה רבה! על לא דבר. המספר שחייגת הוחלף במספר חדש נא עיין במדריך הישן - תודה, תודה! על לא דבר. המספר שחייגת - כן... הוחלף במספר חדש - שמעתי... נא עיין במדריך הישן - תודה רבה! על לא דבר. המספר שחייגת - הלו... הוחלף במספר חדש - אני שמעתי אותך כבר פעם נא עיין במדריך הישן - בסדר אני שמעתי, תודה רבה! על לא דבר. המספר שחייגת - וואלאק אני לא חירש... הוחלף במספר חדש - אני שמעתי כבר, עיינתי... נא עיין במדריך הישן - וואלאק עיינתי בסדר, תודה רבה! על לא דבר. המספר שחייגת - אוהו... הוחלף במספר חדש - תראה חביבי, אתה עושה צחוק ממני? נא עיין במדריך הישן - אני שמעתי אותך כבר פעם פעמיים שלוש, שמעתי בסדר עיינתי, תודה רבה. - על לא דבר. המספר שחייגת - אוהו... הוחלף במספר חדש - תראה חביבי, אי אפשר לעשות צחוק מבנאדם... נא עיין במדריך הישן - בסדר אני, ינעל טלפון טאבאק!!! תודה רבה! - על לא דבר. המספר שחייגת הוחלף במספר חדש - ז'קלין! נא עיין במדריך הישן - ז'קלין, שיגעו אותי תודה רבה! ז'קלין ג'טם! ג'טם! ג'טם! ז'קלין... ז'קלין...

bottom of page