top of page

שיר ישראלי - אושיק לוי - צא מן הבית מילים: תומר ממיה לחן : תומר ממיה ואיתי בן-מרגי


אושיק לוי - צא מן הבית מילים: תומר ממיה לחן : תומר ממיה ואיתי בן-מרגי מי שישכיל להשתנות עם הזמן להשיל את העור למחוק כל זכר מי שיידע להסתכל, לראות לאן לוקח האור, יסחוב את העדר ישרוד מי שיתחיל להשתתק, להסתגר לחיות בעבר, להישאר בחדר ומי שיתעקש להחיות ולספר על מה שנגמר ואין בו קשר לא יוכל לעמוד צא מן הבית אל תפחד להתחדש רוח של קיץ, ודאי תיגע ותלטף אל תהיה כמו כולם שוכח ונרדם הרי יכול אדם שנים למצוא מקלט בתחושות ישנות וגם אם נגמר וכבר אמרת לו ניתן לי זיכרון אחד אחיה בו עד קץ אהיה מאושר לא אשתחרר

bottom of page