top of page

שיר ישראלי - הצופים והצופות החמציצים  מילים: יעקב שבתאי לחן: עממי רוסי 1967


הצופים והצופות

החמציצים מילים: יעקב שבתאי לחן: עממי רוסי הצופים והצופות צ'רלי קצ'רלי הם יצאו ברכבות צ'רלי קצ'רלי עם שמיכה ועם תרמיל צ'רלי קצ'רלי לשומרון ולגליל צ'רלי קצ'רלי הקטר תקע צפירה צ'רלי קצ'רלי ופרצנו בשירה צ'רלי קצ'רלי המדריך מן הקיבוץ צ'רלי קצ'רלי חיש הצביע אל החוץ צ'רלי קצ'רלי והכריז במלוא חזה איזה נוף יפה כזה איזה יופי איזה טבע כבר עברה שעה ורבע צ'רלי קצ'רלי צ'רלי קצ'רלי כל צופה וכל צופה הסתכלו יפה יפה רק שאוליק הסתכל באביבה ורחל אין לו בכלל מרות יש לו פצעי בגרות צ'רלי קצ'רלי צ'רלי קצ'רלי הקרונות היו טסים בין כרמים ופרדסים המדריך מן הקיבוץ הוא בחור מאד חרוץ כשירדנו בשומרון המדריך ירד ראשון רק הידק את השרוכים כבר התחיל לקטוף פרחים צ'רלי קצ'רלי צ'רלי קצ'רלי מימין היתה מקשה צ'רלי קצ'רלי כי אז ניגשנו מן גישה צ'רלי קצ'רלי למשש את המצב אימתי אם לא עכשיו צ'רלי קצ'רלי צ'רלי קצ'רלי הסתברנו די מהר יש מצע ואין שומר היי בטיחים צנון ורתח אין שומר בכל השטח צ'רלי קצ'רלי צ'רלי קצ'רלי המדריך הרביץ שיעול צ'רלי קצ'רלי והכריז בקול שקול צ'רלי קצ'רלי אף על פי שאין שומר רק תריסר ולא יותר צ'רלי קצ'רלי צ'רלי קצ'רלי ולפתע מי הופיע השומר עם השברייה בלי שלום ובלי סליחות צ'רלי קצ'רלי הוא התחיל להחטיף מכות צ'רלי קצ'רלי גם על שמאל גם על ימין צ'רלי קצ'רלי זה בריון לא תאמין צ'רלי קצ'רלי אז נמלטנו כשפנים צ'רלי קצ'רלי הבנות והבנים צ'רלי קצ'רלי המדריך מן הקיבוץ הוא ידע יפה לרוץ בדהירה אל הרכבת הוא עבר גם את יוכבד אחריו פתח בספיד דני בן חיוור כסיד גיל ורוחק'ה המשונה מלכל'ה של השכונה התחלפו בלי כוונה הרבה לפני התחנה שוש בכתה ולאפריים נרטבו המכנסיים מתי שרייבמן המבולבל הוא היה אומלל בכלל ואביבה השמנמונת נקרעה לה הכתונת ולדבורה שוורצמן כהן נתקעו קוצים בבוהן כשהגענו בריצה צ'רלי קצ'רלי הרכבת כבר יצאה צ'רלי קצ'רלי ואתה גם המדריך צ'רלי קצ'רלי שצעק כמו שצריך צ'רלי קצ'רלי למה רצתם כה לאט צ'רלי קצ'רלי נתראה ביום שבת צ'רלי קצ'רלי הצופים והצופות הם יצאו ברכבות עם תרמיל ועם מקל לטייל בישראל. ***בסוף שנות העשרים יצאה קבוצת צופים ברכבת מתל אביב לירושלים. את הרפתקאותיהם הנציחו בשיר כיוון שלשונם של הצופים הייתה עברית, שמו בפזמון שתי מלים מתאימות, המתארות מיני מזונות שאותם לקחו עמם לירושלים: "ג'ם וקונסרבים". מלים אלו אף הן אינם עבריות, אך באותם ימים עדיין לא חודשו המלים "ריבה" ו"שימורים', וכך שרו מאז משך שנים רבות: "הצופים והצופות, ג'ם וקונסרבים. הם נסעו ברכבות, ג'ם וקונסרבים"

bottom of page