top of page

שיר ישראלי - עוד לא אהבתי די יהורם גאון  מילים ולחן: נעמי שמר


עוד לא אהבתי די

יהורם גאון מילים ולחן: נעמי שמר באלה הידיים עוד לא בניתי כפר עוד לא מצאתי מים באמצע המדבר עוד לא ציירתי פרח, עוד לא גיליתי איך תוביל אותי הדרך ולאן אני הולך אי - עוד לא אהבתי די הרוח והשמש על פני אי - עוד לא אמרתי די ואם לא, אם לא עכשיו אימתי עוד לא שתלתי דשא, עוד לא הקמתי עיר עוד לא נטעתי כרם על כל גבעות הגיר עוד לא הכל עשיתי ממש במו ידי עוד לא הכל ניסיתי, עוד לא אהבתי די אי - עוד לא אהבתי די... עוד לא הקמתי שבט, עוד לא חיברתי שיר עוד לא ירד לי שלג באמצע הקציר אני עוד לא כתבתי את זיכרונותי עוד לא בניתי לי את בית חלומותי אי - עוד לא אהבתי די... ואף על פי שאת פה, ואת כל כך יפה ממך אני בורח כמו ממגיפה עוד יש הרבה דברים שרציתי לעשות את בטח תסלחי לי גם בשנה הזאת

bottom of page