top of page

שיר ישראלי - קח את ליבי דרורה חבקין מילים: חיים חפר לחן: נעמי פולני 1969


קח את ליבי

דרורה חבקין מילים: חיים חפר לחן: נעמי פולני קח את ליבי הוא לא נחוץ לי יותר אחרי שבי בגדת עליו אוותר ולך לעזאזל כשאני לבדי אז אני עצובה תעלה אל חדרי תעשה לי טובה קח את ליבי... כשאני לבדי אז מעוצבנת כשאתה לא איתי אז אני מעשנת קח את ליבי... הוי הגשם דולף ואוזנינו תשמענה לב דופק אל מול לב אל תלך אל שושנה קח את ליבי... אני לא יפה ואולי מכוערת אך כשאהבת אותי אז דיברת אחרת קח את ליבי... אני גלמודה וגם מאוכזבת אני כמו כלב עזוב בתחנת הרכבת קח את ליבי... אתמול אהבתני ונשקתני ונשאתני וחיבקתני קח את ליבי... היום לי עצוב ואני מעוצבנת אני כמו כלב עזוב בתחנת הרכבת

bottom of page