top of page

שיר ישראלי - שנה טובה - שנה חדשה שלומי שבת  מילים: מיכה שטרית לחן: ארקדי דוכין


שנה חדשה

שלומי שבת מילים: מיכה שטרית לחן: ארקדי דוכין שנה חדשה בדרך ופני אל העתיד עוד מעט יתקעו בשופרות אלוהים ישמע ולי יהיה מה להגיד אני לא דתי אבל באל מאמין בדרכי אלוהים מקשיב לתפילתו של ילד האר דרכנו, אור עינינו, סלח לי אם טעינו אין אדם מושלם הופר השקט הרבה אי צדק יש על פני האדמה

bottom of page