top of page

שיר ישראלי - חג על הגג איזולירבנד  מילים: לאה לופנפלד לחן: רוני וייס


חג על הגג

איזולירבנד מילים: לאה לופנפלד לחן: רוני וייס היכנסי אלי, לא חשוב מתי, יש לי יופי של דירה. בחזית ישנה מרפסת שהשמש בה נתפסת. אל תשאל מתי, היכנס ודי מן הבוקר לגזוזטרה. כל יפהפיה נכנסת, צבע שוקו לה תופסת. מה, מה, מה אתה מודאג, בוא עלה איתי לגג כל מציץ עושה לו חג מה, מה, מה אתה מודאג? חפצים עפים, מבטים צולפים, מביטה כל השכונה - חתיכה פה משתזפת! כמו בצל היא מתקלפת... בית משותף כל אחד שותף מציצים אל הגזוזטרה, השכונה כולה אומרת - "מעניין יותר מסרט..." מה, מה, מה אתה מודאג... כולם יודעים לאברם ליפשיץ ישנה משקפת להציץ שרים לו בבניין שלנו - "די כבר ליפשיץ, תן גם לנו !" היכנסי אליו, היכנסי עכשיו, יש לו יופי של דירה... את התריס אני סוגרת לשכונה שלום אומרת. ( די כבר ליפשיץ! ) מה, מה, מה אתה מודאג? - היא הרסה לי את הגג ! היא גמרה לו את החג... - כן, כן, כבר אני מודאג ! מה, מה, מה אתה מודאג, בוא עלה איתי לגג כל מציץ עושה לו חג - מה? רד מהגג !

bottom of page