top of page

שיר ישראלי - שלומי שבת ויהודה פוליקר – התחלה חדשה – מתוך המופע המשותף בקיסריה מילים: יעקב גלעד לחן: 


התחלה חדשה

יהודה פוליקר מילים: יעקב גלעד לחן: יהודה פוליקר שנים אני ואת בתוך מלכודת יותר מדי ביחד בתוך אותה ביצה היום אני נוסע לאן אני לא יודע אל תבכי, אל תבכי לכל סיום יש התחלה חדשה ותמיד הפרידה היא קשה זה הוא הזמן זה היום זה הרגע החופש קורא לי מכל הכבישים זה הזמן זה היום זה הרגע החופש קורא לי לצאת לחיים חדשים אני ואת טובעים במערבולת סבוכים במעגל סגור בדרך בלי מוצא יותר מדי ביחד רגשות אשמה ופחד אל תבכי, אל תבכי לכל סיום יש התחלה חדשה וכל דרך היא דרך קשה זה הוא הזמן זה היום זה הרגע... אין מחיר לחופש לא יקנו אותי חינם לא יקחו אותי בכסף אין שום כח בעולם

bottom of page