top of page

שיר ישראלי -אור וירושלים - הפרברים  מילים ולחן: יוסף שריג


השיר נכתב ע"י יוסף שריג, חבר קיבוץ בית השיטה, ללהקת הגבעטרון, שהקליטה אותו ב-1971 לאלבומה "עמק שלי". כעבור שנתיים, נהרג שריג במלחמת יום הכיפורים. הפרברים הקליטו את השיר ב-1978 לאלבומם "החולמים אחר השמש".
אור וירושלים
הפרברים מילים ולחן: יוסף שריג השקט שוב צונח כאן משמי הערב כדאיית דיה מעל התהומות ושמש אדומה נושקת להט חרב את הפסגות, המגדלים והחומות. ראיתי עיר עוטפת אור והיא עולה בשלל צבעי הקשת והיא נוגנת בי כנבל העשור ראיתי עיר עוטפת אור. הנה זוחל הצל מבין גבעות האורן קרב בסתר כאוהב אל השכונות. ומול פניו קריצות, ריבוא עיני האור הן, לפתע נפקחו עניו כנפעמות. ראיתי עיר עוטפת אור... בדממת אשמורת אחרונה נושמת, ובקטיפת שחקים רסיס אחרון מחויר, אך שחר כבר כיפת זהב שלה אודמת למגעו החם, הרך של אור צעיר.
bottom of page