top of page

שיר ישאלי - בן - נתנאלה  - מילים: אהוד מנור - לחן: מתי כספי


בן
נתנאלה מילים: אהוד מנור לחן: מתי כספי בן, נסה אם תוכל והבן שאמא ואבא רוצים כבר ללכת לישון, מחר יום ראשון. אולי תפסיק לחייך כבר אלי, תפסיק לעשות לי עיניים זה לא יעזור אני לא אחזור. רצוי שתלמד עכשיו ומיד שכל שתרצה אולי לא יצא צריך לוותר פחות או יותר זה לא כל כך קל בפרט או בכלל כי יש גם שנים ללא שושנים - תקשיב יהודה כי זו היא עובדה. בן, אתה לפעמים מעצבן נסה לחלום זה מרגיע אני לא רוצה לצעוק על תינוק. אבל, תראה מה עשית, חבל הערת את שתי הבנות אז תזכור בעתיד אינך בן יחיד רצוי שתלמד עכשיו ומיד שכל שתרצה אולי לא יצא צריך לוותר פחות או יותר זה לא כל כך קל בפרט או בכלל ויש גם שנים ללא שושנים, תקשיב יהודה כי זו היא עובדה. נו, טוב, הערת את כל הרחוב אז בוא כבר אלי לידיים ושוב נגלה איך הבוקר עולה.

bottom of page