top of page

שיר ישראלי - אריאל זילבר - מעמק לגבעה - מילים: אלכסנדר פן - לחן: נחום נרדי - ביצוע במקור: ברכה צפירה


מילים: אלכסנדר פן לחן: נחום נרדי ביצוע במקור: ברכה צפירה ביצוע מחודש: אריאל זילבר
מעמק לגבעה מהר להר כענני הסתיו גולשים בסתר עדרי הצאן בשיר להם אז שר פזמון עצוב רועה צעיר ועדר. שתו, שתו, שתו, העדרים בחליל לכם אנעים לי לי לי... לי לי לי... אני ארעה צאני כחום היום והשרב גם הוא לא יפחידני כי יש לי פנאי לשבת ולחלום על היפה אשר אוהב הנני. שתו, שתו, שתו, העדרים בחליל לכם אנעים לי לי לי... לי לי לי...
bottom of page