top of page

שיר ישראלי - אריאל זילבר - פעם הייתי ילד קטן - מילים: אהוד מנור - לחן: מתי כספי


פעם הייתי ילד קטן הלכתי לבד כל בוקר לגן שרתי על יונתן ונבחן פעם הייתי ילד קטן והגננת אמרה לי כל יום כשתגדל יבוא שלום חלפה שנה ועוד שנה ושום דבר לא השתנה פעם הייתי ילד טוב טוב למדתי לקרוא למדתי לכתוב בית ציירתי שמש צהוב פעם הייתי ילד טוב והמורה אז אמרה כל יום כשתגדל יבוא שלום חלפה שנה ועוד שנה ועוד שנה ועוד שנה ועוד שנה ועוד שנה כל זה קרה קרה לי מזמן כבר יש לי בבית ילד קטן ששר לי על יונתן ונבחן יש לי בבית ילד קטן וגם אני מספר לו כל יום כשתגדל יבוא שלום אולי הכל יהיה שונה אם נשנה אז ישתנה בעוד שנה, בעוד שנה, בעוד שנה, בעוד שנה
bottom of page