top of page

שיר ישראלי - הנה אנו המיואשים - אריאל זילבר - מילים ולחן: אריאל זילבר


הנה אנו, המיואשים בחיים אנחנו מתקשים לא, אבל לא מתלוננים רק תוהים ובוהים אלוהים, איך עוברים החיים איך שמשון באשתאול היה אכבר גבר ואיך אני באשקלון עובד באוטו זבל איך ניסינו להיות שונים ולעלות בסולם הערכים חרף כל המאמצים אז כלום עוד לא זז אנחנו לא מרוצים איך אדם וחווה אכלו פירות בגן עדן ואיך אני יושב פה, אוכל עוגיות בשק"ם איך אל שרה באו מלאכים, אני נזכר לי ומה יש לי משלושת המלאכים של צ'רלי איך כל הנביאים רדפו צדקה וחסד ומה אני עם הרדיפות שלי אחר הכסף כך הגענו עד עצבות גדולה ולא נוקטים בשום קו פעולה והדרך, לאן היא מובילה? אולי אנחנו לא בנויים בשבילה איך יוסף היו לו חלומות לפענוח ואיך אני עם החלומות שלי ברוח אבל איך אפשר עם המחשבות האלו כך לחיות אולי גם לי עתיד פתאום משהו לקרות אז אולי אני אסע לי מחר לטיול באופניים ואעלה כמו אליהו בסערה לשמיים אז אולי אני אסע לי מחר לטיול באופניים ואעלה כמו אליהו בסערה לשמיים
bottom of page