top of page

שיר ישראלי - מתי כספי - סליחה - מילים: אהוד מנור - לחן: מתי כספי


סליחה
מתי כספי מילים: אהוד מנור לחן: מתי כספי לא יודע מה לומר לא רציתי להכאיב. את היום שכבר נגמר אין לי דרך להשיב. הסירי כעס מליבך ונסי למחול אל תכי ילד בקרבך הוא שלך למרות הכל. גם ההבטחה, גם כוחה, גם רוחה, לו היית את כף ידך על צוארי מניחה, לא הייתי עוד מתבייש שביקשתי סליחה. איש חכם היה נשמר ויודע שתלכי. איש טיפש עם לקח מר מקווה שתסלחי. זכרי לי חסד נעורי את אמונתי כאן מולך מוטלים שברי, בואי ואחי אותי. את ההבטחה, את כוחה, את רוחה. לו היית את כף ידך על צווארי מניחה לא הייתי עוד מתבייש שביקשתי סליחה. לא יודע מה לומר לא רציתי להכאיב את היום שכבר נגמר אין לי דרך להשיב.

bottom of page