top of page

שיר ישראלי - ריטה - ימי התום - מילים: צרויה להב - לחן: רמי קלינשטיין


וכשתגיעי לבית שלו ותמצאי אותו שמה ספרי שאני מחכה בלילות ואל תספרי עד כמה אמרי לו עדיין אני נמצאת מסרי אהבה ושלום בקשי שירים עוד כוס לחיי ולזכר ימי התום זמן שנשאר ואין רחמים אין לי שום חרטות או תקוות לעצמי זהו כל מה שיש אז מה מחבר בסופו של דבר שני אנשים יחד צל חלומות, משקל העבר משא של בדידות ופחד אני עייפה מלכסות יותר עייפה מלרדוף בין הברירות לשלם ולוותר אני אשלם עד הסוף זמן שנשאר ואין רחמים אין לי שום חרטות או תקוות לעצמי זהו כל מה שיש הוא בטח זוכר איך באתי אליו חיפשתי תשובה מושלמת חול מעוור את עינינו עכשיו סופה בכבדות נושמת.
bottom of page