top of page

שיר ישראלי - שיר העגלון - ליאור ייני  - מילים: ירוסלב רודיונוב - לחן: ניקיטה בוגוסלובסקי - תרגום: א


שיר העגלון
ליאור ייני מילים: ירוסלב רודיונוב לחן: ניקיטה בוגוסלובסקי תרגום: אביבה אור שלום אור של יום חיוור מפציע על גגות הבתים ומזהיב הוא עננים שבמזרח כמו תמיד יוצאים לדרך סוסתי ואני לנוסע אנו שנינו מחכים נו ואיך דהרנו פעם כסופה בדרכים הגיצים התעופפו מן המסילה והיום כבדו רגלינו ממרוצת השנים וראשינו רכונים על האספלט את זקנה שלי, אוי חמודה שלי, הויסה פנו דרך, זוזו כבר גם אם מזדקנים אנו עוד לא נפרדים אנו את סוסה נאמנה גם אם מזדקנים אנו עוד לא נפרדים אנו את סוסה נאמנה לרגלייך יש פרסות ברזל יפות מתמיד עגלתינו כבר צבעתי מחדש, אך לשווא כי המטרו כישף את כל הנוסעים הוא חולף עטוף בבוהק של זהב נו ואיך זה התרחש פתאום, הסבירי, ספרי המטרו פשוט בלבל את החיים כדי לרתום אותך כל בוקר במטרו החדש אני נוסע מסוקולניקוב לפארק את זקנה שלי, אוי חמודה שלי, הויסה פנו דרך, זוזו כבר גם אם מזדקנים אנו עוד לא נפרדים אנו את סוסה נאמנה גם אם מזדקנים אנו עוד לא נפרדים אנו את סוסה נאמנה אור של יום חיוור מפציע על גגות הבתים ומזהיב הוא עננים שבמזרח כמו תמיד יוצאים לדרך סוסתי ואני לנוסע אנו שנינו מחכים נו ואיך דהרנו פעם כסופה בדרכים הגיצים התעופפו מן המסילה והיום כבדו רגלינו ממרוצת השנים וראשינו רכונים על האספלט את זקנה שלי, אוי חמודה שלי, הויסה פנו דרך, זוזו כבר גם אם מזדקנים אנו עוד לא נפרדים אנו את סוסה נאמנה גם אם מזדקנים אנו עוד לא נפרדים אנו את סוסה נאמנה
bottom of page