top of page

שיר ישראלי - שיר פשוט - נתנאלה ולהקת חיל האויר  - מילים: תמר פרימור - לחן: יאיר מילר


שיר פשוט
נתנאלה ולהקת חיל האויר מילים: תמר פרימור לחן: יאיר מילר זה שיר פשוט על משפחה בת עץ וגזע ופריו אהבה זה שיר פשוט על הרעות בה דם ויזע הדוקת אחוה. כן כן זהו השיר כן זהו השיר הפורץ לאויר כן כן זהו השיר כן זה השובל הלבן שהותיר שיר מתגלגל ורועם פה עובר פה גובר על גלי הקול שיר מתגלגל ורועם פה עובר פה גובר על גלי הקול שיר מתגלגל ורועם פה עובר פה גובר על גלי הקול. זה שיר פשוט על רעיה שומרת בית והלמות לבבה זה שיר פשוט על ילדים פרחי הטיס בהמית משובה. כן כן זהו השיר כן זהו השיר הפורץ לאויר. כן כן זהו השיר כן זה השובל הלבן שהותיר. שיר מתגלגל ורועם פה עובר פה גובר על גלי הקול שיר מתגלגל ורועם פה עובר פה גובר על גלי הקול. שיר מתגלגל ורועם פה עובר פה גובר על גלי הקול שיר מתגלגל ורועם פה עובר פה גובר על גלי הקול. זה שיר פשוט על לוחמים המרקיעים שחקים דבקים לאדמתם זה שיר פשוט על אנשים שבכנפם נושאים את שלום חלומם. כן כן זהו השיר כן זהו השיר הפורץ לאויר כן כן זהו השיר כן זה השובל הלבן שהותיר שיר מתגלגל ורועם פה עובר וגובר על גלי הקול.
bottom of page