top of page

שיר ישראלי - אורי פיינמן - קיץ נשבר - מילים: דודו ברק לחן: יאיר קלינגר


קיץ נשבר
אורי פיינמן מילים: דודו ברק לחן: יאיר קלינגר קיץ נשבר עברה עונה ושום דבר לא השתנה רוחות נושבות מן העבים כבר סתיו בעיר ובלבבי. וערב יורד על עננה וחצבים יש בגינה ובנשמה אפור צונן ומה יהיה? לאן אפנה? שנה חלפה אל מול עיני בקול תרועה ובחשאי אביט אל ההרים אולי משם יבוא עזרי אם לא עכשיו אז אימתי? בילדתי פשט צינה ומארצי האור פנה על לחייה צל ירד הו מה קרה לה? מה קרה? אל אלוהי המנגינה רציתי לעשות כנף לפרוש אברה, לעוף אל על אבל לעוף הן לא אוכל. שנה חלפה אל מול עיני... הנה כי כן עברה שנה עם כל חטאה ועוונה בתום הסערות את החמה איטיב לראות והיא תזרח מיניגונה.
bottom of page